דף היומי בזהר הסולם – ויקהל קכז-קכט שיעור השקפה

תגיות: סודות התורה – זוהר- ישראל – הר הבית – בני ישמעאל ומה שביניהם – מלחמה – שפיכות דמים – משיח