✨קבלה למתחיל: מאמר לסיום הזוהר – שיעור ו'✨ – 32 שאלות על קבלה. (ל"ב)

234

✨קבלה למתחיל: מאמר לסיום הזוהר – שיעור ו'✨ – הר הבית
מדוע קליפת ישמעאל שולטת בהר הבית? ? מדוע הר הבית הוא לב העולם?? מה ההוכחה שאנחנו קרובים לימות המשיח? ?מהי גאולה אמיתית?? אם ארץ ישראל היא גאולה מדוע בני ישראל לא באמת שולטים בהר הבית שהוא הלב של ארץ ישראל? ?אם ארץ ישראל היא גאולה מדוע המצב לא מזהיר? ?מהו סוד הזמן הרוחני? ? האם יש עבר ועתיד ברוחניות? ?מדוע אין זמן ברוחניות? ? מדוע לעולם אין ולא יהיה שלום בדרך הרצון לקבל? ? כיצד הזוהר ידע לפני 2000 שנה שבני ישמעאל ישפכו דמים וישלטו בהר הבית? ? מדוע כוחם של הישמעאלים הוא מסירות נפש ומה השורש הרוחני לכך? ? מדוע אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל? ? מדוע שום כוח צבאי לא יכול לנצח במלחמה של הקליפות? ? מהם החגים בנפש האדם? מהו המרחב הנפשי? ? מה ההבדל בין מקום המשכת האור למקום קבלת האור? ? מהו שלום אמתי? ? מהו ספר הזוהר? ? מה ההבדל בין ספר גשמי לספר רוחני? ? מהו התיקון השלם של האדם? ? האם יום העצמאות זה יום שמחה? ?מהו סוד המזלות? ?מהי קריאה בכף היד? ?מהי חכמת הפנים? ? מדוע קליפת ישמעאל רוצה להשמיד את עם ישראל? ?מהי קליפת ישמעאל? ?מהו זה לעומת זה עשה אלוקים? ? כיצד כל אחד ואחד מאיתנו יכול לקרב את הגאולה ואת ההגנה על עם ישראל חיילי צה"ל וכלל העולם?

מומלץ לראות את כל סדרת השיעורים כדי להבין את המהלכים: https://goo.gl/a1JyrF