קבלה למתחיל :הקדמה לפנים מאירות אות יב' 2 -עולם הצעצועים

42

✨קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יב' –2✨ ▫מהו הסוד והעניין של רפ"ח הניצוצין ולב האבן?▫מדוע צריך גם את העולם הזה?▫מה מיוחד בקדושה ומה מיוחד בטומאה?▫מה ההבדל בין המזרח ליהדות?▫כיצד בנויה התודעה?▫מה הקשר בין סמים לרוחניות?▫מה הקשר בין הנפש הבהמית לגוף הגשמי?מה הקשר בין הנפש האלוקית לגוף הגשמי אם בכלל?▫ מדוע חייב ללמוד זוהר כדי לקרב את ביאת המשיח ובניין בית המקדש? ?מתוך הקורס חכמת הקבלה בדור האחרון: מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד:
 
?לתוכן המלא ולכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR ?הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW ?עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE ?התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps ?אתר הבית-