⭐יום הזכרון⭐?לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה??


?תובנות מתוך דברי הרב?
✨הזוהר הקדוש מתאר את דרגתם הגבוהה של הרוגי המלכות:
"… ונוסע מהיכל זה ונכנס בהיכל הרביעי, ושם כל אלו אבלי ציון וירושלים, עם כל אלו שנהרגו על ידי עמים אחרים, כי אלו שנהרגו על ידי עמים אחרים יש בהם קדושה גדולה עד שנשמותיהם עולות למ"ן וממשיכים אורות הגבוהים שבהיכל זה, והם זוכים בהם, וגם אבלי ציון וירושלים מחוברים עמהם…" (זוהר, בראשית ב יז)
✨הרוגים אלו מגיעים להיכל כה גבוה יחד עם רבי עקיבא ועשרה הרוגי מלכות, שנמצאים בחלק העליון של התפארת, שעליהם כתוב עַיִן לֹא-רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה-לוֹ.
✨כאן בוכה משיח בן יוסף, שהוא הכלל המקבל ואוסף את הצער לחיקו. לאדם שאוהב את הכלל כואב על אסון שבא על העם, לכן יש להתפלל על הנופלים שהם קדושים. גם חייל שחלילה נהרג במדינה החילונית, יש לו מעלה גדולה, מעצם זה שנהרג בשל היותו יהודי.
✨מעלתם הרבה של החללים היא בגלל שמתו למען נשמת ארץ ישראל – עם ישראל ולא רק מדינת ישראל, יש פה מהות רוחנית בנשמת היהודי.
✨ההבדל בין עם למדינה, שלכאורה מדינה באה רק לצד הגשמי, {מדינה מלשון דין.} אבל עם – שעם הוא בחינת הנפש- בא מטעם המקום הרוחני.
✨טוב למות בעד עמנו – לא בעד ארצנו. {הארציות} דהיינו בגלל שהעם מייצג את נשמת העם היהודי, ולא רק בגלל הצד הגשמי.
✨לכן מובנת מעלתם העצומה של החללים מכיוון שבמותם לא קידשו והגנו על משהו גשמי זמני שחולף, כמו פיסת אדמה- אלא על משהו נצחי מעבר לזמן ומקום- על עם ישראל, נשמת ישראל. על כן ודאי שכרם לא יסולא בפז.