אנשי האידיאה: רבי שמעון בר יוחאי – המקובל ששינה את העולם

264

קליפ מדהים על המקובלים הגדולים ששינו את העולם!!!