אנשי האידיאה: רבי שמעון בר יוחאי – המקובל ששינה את העולם

274

קליפ מדהים על המקובלים הגדולים ששינו את העולם!!!