קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות אות י"ח- להכיש על מנת להכחיש

41

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות – אות יח- שיעור א' להכיש על מנת להכחיש
?מתוך הקורס חכמת הקבלה בדור האחרון: מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד:
?לתוכן המלא ולכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR
?הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
?עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
?התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps
?אתר הבית-