פרשת השבוע | בואי כלה – פרשת בלק תשע"ח

בואי כלה, שבת בלק, תשע"ח

אנחנו רואים בפרשה הזו, את המאבק בין ישראל לאומות העולם. אומות העולם, רואים שקם להם נביא גדול מאד כמו בלעם.

אומר רש"י,  שכדי שאומות העולם, כשיבואו לחלק את השכר לתורה, לא יאמרו להם היה קל לשמור על התורה כי  נתת להם נביא גדול. נביא גדול כמו משה רבינו. כדי שלא יאמרו להם: זה נתן נביא כבלעם הרשע.

שואל רב בונים מפשיסחא, הרי זה לא אותו הדבר. הוא היה  נביא אמת והוא סוף כל סוף נביא שקר. אז הם יוכלו לטעון היה להם נביא שקר. אלא מה? שאומות העולם רדופים אחרי עוצמה, בעצם העוצמה מבחינתם זה דבר גדול ועל זה הם סומכים. מספר רב בונים מפשיסחא שפעם אחת היה חולה, היתה לו מחלה בעיניים והלך לעיר כדי לחפש רופא. כשהיגיע לעיר, שאל, חיפש, חקר, איפה יש רופא טוב? אמרו לו יש פה רופא אחד שהוא עצום. שאל באיזה תרופות הוא משתמש, איפה למד, מה עושה… חקר עליו קצת אם הוא עושה מופתים.

אמר, אם הוא עושה מופתים ולמען לאמת יהודי לכאורה בכלל לא היה צריך ללכת לרופא, אלא הרי הקב"ה מרפא, אז מה יש לו ללכת לרופא? אלא כתוב: רפוא ירפא. זאת אומרת שצריך ללכת לרופא ולהאמין שהבורא הוא מרפא. אבל, אומר, אם עוסקים רק בכוחות של אלילים בכוחות של מעבר לעולם הזה אז הייתי הולך לאדמו"ר שלי, היה מרפא אותי. באמת לא צריך ללכת לרופא כך.

זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לאומות העולם להתרפא, לקנות מכוניות, טלפונים, ללמוד איך מסדרים טוב את החדר, איזה ארונות קונים וכו', אפשר, את זה אפשר לקחת מהם, למרות שהכל בא מה' ית'. אבל, דברים שהם בגדר נס, מעבר לטבע מעבר לעולם הזה, צריך שלא לקחת מאומות העולם.

על זה אומר, אומות העולם הם רוצים את הניסים האלה. אז בגלל שאת זה הם רוצים אז זאת הטענה שלהם, טענת רש"י צודקת שנתן להם משהוא שגם עושה מופתים. כל ההבדל הוא שאומר לאומות העולם: אתם לא רציתם אמת. אתם רציתם עוצמה.

פה אנחנו רואים את ההבדל הגדול בין אמת ועוצמה. מה אדם מחפש בחיים?

כאשר אדם מחפש עוצמה ולא משנה אם היא עוצמה רוחנית, מיסטית או גשמית. האם הוא לומד קבלה כדי שתהיה לו  עוצמה שיוכל אח"כ לפעול בעולם הזה לקבל את החשקים שלו, או שהוא רוצה אמת???

משה רבינו רוצה אמת. הוא מוביל אותנו לאמת. למדנו בזוהר השבוע שהתורה שלנו נקראת תורת אמת שהיא תורת האמונה. משמע, האמונה היא האמת. אמונה ואמת הם דברים מקבילים.

איך אני ידוע מה האמת? שאלה גדולה מאד. אז יבואו המדענים ויאמרו מה האמת? מה שאתה חוקר, בודק ואם אתה לא מסתמך רק על השכל, אתה בעזרת הידיעות המדעיות שלך  מנבא דברים. אומר כך וכך תצא התוצאה. אתה מנסה ואח"כ יש תוצאה. משמע שזאת אמת, כי ככה הם חוקרים.

אנחנו אומרים לא. האמונה היא אמת. אנחנו אומרים בוא תאמין שאתה ציפור, אתה רואה שאתה ציפור ולא יודע לעוף. איפה השגיאה שלהם? האמונה לא באה לחקור את הטבע. האמונה באה לחקור את האמת. האמת היא לא אם המציאות הגשמית מתקיימת. כל התפיסה של המציאות הגשמית צריכה להיות כזו שאני משתמש בה כדי להביא את עצמי מבחינה פנימית לקשר עם ה'.

אבל אם כל החקירה שלי שהגשמיות היא האמת, זה כמו אומות העולם שרוצים את התוצאה בחוץ ואז הכשפים והקסמים מביאים את זה. אז אם הם מביאים את זה, אז כמו  שהמדע מביא תוצאות חיצוניות כך גם הקסמים והכשפים מביאים תוצאות חיצוניות. אבל לא זה מה שאנחנו מחפשים, לא לפי זה בודקים.

איך בודקים אם דבר הוא נכון או לא נכון, אמיתי או לא אמיתי?

ביחס למטרה.

אם המטרה היא רק גשמית  באמת נבדוק רק במדע. אבל אם המטרה היא מטרה נפשית אז אנחנו צריכים לבדוק את הדבר מבחינה נפשית, רוחנית. בהתקרבות שלנו לה'.

לכן, האמונה היא אמת. בעזרת האמונה, אם אין לך אמונה, אתה לעולם לא תוכל להגיע לקרבה לה', לא יעזור לך כל המטוסים והטנקים והטלפונים והאינטרנט ולא משנה מה, לא תגיע לאהבת ה'.

לכן, אנחנו רואים שהמדע לא יכול לתת את האמת. עובדה שגם אם יש לך את כל המטוסים בעולם, את כל הטכנולוגיה בעולם, אם אתה לא משתמש בזה עפ"י אמונה אתה לא תגיע לאהבת ה'. זאת המחלוקת פה.

לבלעם ובמיוחד לבלק כואב שיש עם שרוצה להוליך את העולם בדרך אמונית. למה? כי יכבשו אותו. מה הוא פוחד? קדושת הלוי שואל מה הוא פוחד?

עם ישראל נצטוו שלא לכבוש שאת ארצם, אז ממה הפחד? אומרים, אומנם הם נצטוו לא לכבוש את ארצם אבל אם משהו אחר יכבוש את ארצנו ,למשהו אחר מותר לכבוש את ארצנו מיד אחרים אבל לא מידנו.

כמו שכתוב ולחכו את עשב השדה. אומר, כמו שהאדם יכול לתקן את צד הבהמה, ואת צד הפירות שבו, ע"י זה שהוא אוכל אותם. עשב אינו מאכל אדם אלא מאכל בהמה. איך יתקן את העשב? ע"י שבעלי החיים אוכלים את העשב, והוא אוכל את בעלי החיים והוא מתקן ככה גם את העשב. אז הם אומרים כמו שהוא ככה מתקן את העשב ככה עם ישראל יוכלו לקחת את ארצנו אם אחרים יכבשו אותה.

האמת הם אמרו, לא הבינו מה אמרו המואבים, אבל הם פחדו על עניין של רות, שיבוא משיח.

לכן, הם רצו להביס את ישראל על זה. אבל, צריכים לדעת כלל, שהאומות העולם לא אוהבים אותנו. הם לא אוהבים אותנו! כל הצד הגופני שהוא אומות העולם שבנו לא אוהב את האמונה. הוא מתנכל לה. אנחנו צריכים לדעת איך לנצח אותו. איך מנצחים אותו? ה' שומר על עם ישראל. בתנאי שעם ישראל שם את עצמו במסגרת של תורה. מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ, יַעֲקֹב; מִשְׁכְּנֹתֶיךָ, יִשְׂרָאֵל.

אומר הרב"ש זצוק"ל, מו"ר, ש-מה טובו אוהלך יעקב ,זה כאשר אדם נמצא בקטנות והולך בדרך תורה, אז הוא זוכה לשכינה הקדושה שנקראת משכנותיך ואז הוא עולה למדרגת ישראל. מדרגת יעקב שהיא קטנות ומדרגת  ישראל שהיא גדלות.

אם אדם ילך בדרך זו אז הוא יהיה בשמירה. זו השמירה מצד אומות העולם. ללכת בדרך קטנות גם בדרך שאני רגיש שכולם נגדי. גם אז אני ממשיך לשמור על אמונה.

עם ישראל היה קטן כשבא לארץ ישראל, וכל אומות העולם היו נגדו לא ידעו מה לעשות איתו. כשהוא בא ומציג את צד האמונה הכל כך חזקה אז קשה לאומות העולם. הם רוצים להכחיד אותו. לא רוצים את עם ישראל. בכל זאת עם ישראל נשאר. לא בגלל שיש לו נפט, מטוסים, צבא, אלא בגלל שהוא הולך בדרך ה'.

אם נשמור על זה, זאת הדרך להתגבר על הגוף. לא בזה שיתנו לנו לישון בגוף ,כסף, תענוגות. זה לא שומר. כי גם להם יש את זה. גם אומות העולם יכולים לתת לנו את זה יותר טוב. יש להם נביא כמו בלעם שיכול לתת גם את הכוחות האלו.

לכן אנחנו צריכים לחפש את דרך האמת והתכנסות לתוך דרך תורה, גם במצב הקטנות לאמר מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ, לשכון באוהלה של תורה. אז נשיג את השכינה הקדושה את היחד שבו מתקבל האור, מִשְׁכְּנֹתֶיךָ, יִשְׂרָאֵל.

ל ח י י ם