יארצייט המקובל האר”י הקדוש: תשע”ח – דברי הרב בסעודה

269