מודעות שבועית: שיעור הכנה לתשעה באב – ברוח הקבלה והחסידות