קבלה למתקדם – פרי חכם א'- הקדמת בן המחבר שיעור א'

64