יארצייט הרא"יה: החזון של הרב קוק לאומה ודעתו על הקבלה – נשמת היהדות