ברכת אדמו"ר מאלמין לסיום ספר הזוהר חומש ויקרא עם פירוש הסולם

178