מהי טלפתיה לפי הקבלה?


✨קבלה למתחיל- טעימה מהשיעור??מהי קריאת מחשבות לפי הקבלה??מהו הכאוס בנפש האדם??מה הם כוחות התודעה המוסתרים מהאדם כדי שלא יזיק כאשר לא ראוי להשתמש בהם??מהם הסתרי תורה של הקבלה שלא מגלים לכל אחד אלא רק בחדרי חדרים? כפי הכתוב במסכת חגיגה "אין דורשים במעשה בראשית לשניים ולא במעשה מרכבה אלא ליחיד שהוא חכם ומבין מדעתו"?מהו סוד הגלגול באוכל??מהו סוד בירורי הניצוצות??מהם המתנות שאברהם נתן לבנות הפלגשים??כיצד ע"י סם או מדיטציה פנימית משתנה המציאות למרות שלא השתנה כלום מבחוץ באמת? ועוד
?מתוך שיעורי חכמת הקבלה בדור האחרון.?
מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד:
?לשיעור המלא: https://goo.gl/UomVLY
?לכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR