קבלה למתחיל : עיוור חרש כסיל או בעל "חוש שישי" ?

121