קבלה למדען המתחיל: לתפוס את הבורא בכלי חד פעמי

20