האם צריך לקיים את כל המצוות החיצוניות? קבלה

10

https://hasulam.co.il
הרב אדם סיני