האם צריך לקיים את כל המצוות החיצוניות? קבלה

9

https://hasulam.co.il
הרב אדם סיני