האם צריך לקיים את כל המצוות החיצוניות? קבלה

8

https://hasulam.co.il
הרב אדם סיני