האם הקבלה היא מדע?

https://hasulam.co.il
קבלה , דת או מדע? – הרב אדם סיני
הסולם- המרכז לתורת הקבלה
הרב אדם סיני
אומר בעל הסולם בהמשך המאמר "ועתה יש לנו אמת הבנין, למדוד חשיבות חכמת ישראל , על חכמת החיצוניות. שכל ענייניה , אינם זולת להבין דרכי השגחת הבורא ית' על בריותיו, ולהדבק בו יתברך."

ואם כך נשאל, אז גם לקבלה אפשר לקרוא חכמה רק מסוג שונה , עם תכלית שונה .

אך גם היא מתעסקת בחקר על פי נסיון האדם, שדרכו חוקר הוא את האמת, את המדע, את התועלת החברתית את המוסריות.

אך לא כך הדבר, חכמת הקבלה או מדע הקבלה – אם תרצו – שונה הוא לחלוטין ועל כן נקרא הוא דת ולא רק מדע.

ראו את דברי בעל הסולם במאמר "מהות הדת ומטרתה" בספר "מתן תורה" עמ' נ"ה : "מה שאין כן הדת , אשר דבר הכרת טוב ורע המתפתחת בנו מתוך שמושה, יש לה יחס רלטיווי אל ה' יתברך לבדו, דהיינו משינוי הצורה מהיוצר יתברך עד להשואת הצורה אליו יתברך שנקראת דבקות".