✨מהם תיקוני הזוהר הקדושים? ומדוע הם יותר גדולים מספר הזוהר עצמו?✨

? מדוע תיקוני הזוהר מפחידים??מדוע לא יצא פירוש הסולם לתיקוני הזוהר??ומה הקשר בין המשיח לתיקוני הזוהר? ?מדוע אומר רשב"י הקדוש בתיקוני הזוהר הקדושים שמי שלא לומד קבלה גורם לכל האסונות והרע בעולם, אריכות הגלות עניות הדעת וריחוק השכינה??מדוע בלי גילוי סודות התורה לכלל העם לא נזכה בהר הבית? ?מדוע מי שלא לומד קבלה מרחיק את ביאת המשיח?ובפרט התלמידי חכמים שלא לומדים? ?מה יציל אותנו ממלחמת גוג ומגוג?? מדוע נחרב בית המקדש?? מדוע ללא לימוד הפנימיות והתגלות הזוהר לכלל ישראל לא יגיע המשיח??מדוע תיקוני הזוהר הקדושים אומרים שחייב להגיע למדרגת לשמה? ובימות המשיח גם המון העם צריך להגיע ללשמה??מדוע מתוך שלא לשמה נעשית לו סם המוות? מהו סוד הגלגול נשמות בבהמה??מדוע רק ספר הזוהר יכול להאיר את הנשמה בדור הזה?
מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד:
?לכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR