קבלה למתחיל: תענוג רוחני גשמי קליפות ומה שבאמצע

161