חכמת הקבלה: הגשמיות היא כמו משחק בגולות לעומת יהלום

83