קבלה למתחיל: האם נשים חייבות ללמוד קבלה? מצווה או עברה?