ראש חודש אלול תשע"ג – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני