פנימיות התורה – מהו ט"ו בשבט?

26

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams