ספר אור הזוהר מתנה – על חשיבות מעלת וחובת הלימוד בזוהר הקדוש