פתיחה לחכמת הקבלה: אות ל-לב | מלמד: הרב דוד היימן


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר

https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]

הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il