פניני הזוהר הקדוש: הלילה והיום של שבת

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams