פניני ספר הזוהר הקדוש: בכה רבי שמעון ובכו החברים

שאלות חזרה שמות מג-מה
1. היכן נמצאים כל הסודות של גילוי משיח עפ"י דברי רשב"י לבנו אלעזר (אות קל"ג)?
2. מדוע אסור להעיר את האהבה "עד שתחפץ"?
3. מיהם "ה' אלוקינו" בפסוק "ה' אלוקינו בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך"?
4. למה גורמת ההפרדה בין הנוקבא לבעלה, הנקראת "שכינתא בעפרא"? מדוע זה כל כך חמור?
5. מהי בחינת גלות בבל בחורבן בית ראשון, מצד שם ה' ומצד ההארה שצריכה להתקיים?
6. האם מלכות בבל שלטה למעלה בז"ת דבינה, שהם סוד ע' שנים? הסבר ונמק.
"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams