פניני הזוהר: אישה ונר שבת

8

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams