לימוד קבלה לנשים

90

לימוד קבלה לנשים? האם מותר לנשים ללמוד קבלה?