לימוד קבלה לנשים

35

לימוד קבלה לנשים? האם מותר לנשים ללמוד קבלה?