לימוד קבלה לנשים

133

לימוד קבלה לנשים? האם מותר לנשים ללמוד קבלה?