לימוד קבלה לנשים

לימוד קבלה לנשים? האם מותר לנשים ללמוד קבלה?