לימוד קבלה לנשים

123

לימוד קבלה לנשים? האם מותר לנשים ללמוד קבלה?