לימוד קבלה לנשים

63

לימוד קבלה לנשים? האם מותר לנשים ללמוד קבלה?