שלושת השבועות – מהי תורת בית המקדש? מהי טכנולוגיה? מהי גלות? בראי הקבלה

53

קבלה וחסידות מהי תורת בית המקדש מהי טכנולוגיה מהי גלות