קבלה וחסידות: מודעות שבועית – פרשת ראה – שיעור לצפייה