יארצייט הרב"ש התש"פ

דברי הרב יעלו בקרוב לאחר הסעודה