יארצייט הרב"ש התש"פ

24

דברי הרב יעלו בקרוב לאחר הסעודה