יארצייט הרב"ש התש"פ

19

דברי הרב יעלו בקרוב לאחר הסעודה