יארצייט הרב"ש התש"פ

22

דברי הרב יעלו בקרוב לאחר הסעודה