יארצייט הרב"ש התש"פ

25

דברי הרב יעלו בקרוב לאחר הסעודה