יארצייט הרב"ש התש"פ

23

דברי הרב יעלו בקרוב לאחר הסעודה