יארצייט בעל הסולם תש"פ

41

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון