יארצייט בעל הסולם תש"פ

35

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון