יארצייט בעל הסולם תש"פ

48

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון