יארצייט בעל הסולם תש"פ

33

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון