יארצייט בעל הסולם תש"פ

32

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון