יארצייט בעל הסולם תש"פ

50

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון