יארצייט בעל הסולם תש"פ

28

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון