יארצייט בעל הסולם תש"פ

יעלו לאחר הסעודה והעליה לציון