קבלה וחסידות- אלוקות או עבודה זרה סוד האור אלוקי

13