יארצייט רבי נתן מברסלב – קיצור ליקוטי מוהר"ן


רבי נתן מברסלב זיע”א תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב זיע”א

רבי נתן שטרנהרץ, המכונה רבי נתן מברסלב או כפי שנקרא על ידי חסידי ברסלב מוהרנ”ת, היה תלמידו המובהק של ר’ נחמן מברסלב זיע”א היה המפיץ המרכזי של תורת רבי נחמן מברסלב. ספריו של רבי נחמן מברסלב התפרסמו הודות לפועלו. אביו של ר’ נתן היה סוחר עשיר, בילדותו ר’ נתן כונה: “העילוי מנמירוב”. אביו ציפה שיצטרף לעסק המשפחתי, שהיו לו סניפים רבים בכל אוקראינה.

בשנת 1802 היה אמור להצטרף לעסקיו של אביו, אך באותה שנה הגיע ר’ נחמן לברסלב הסמוכה, ושמו של הצדיק התפרסם בכל העיר, ר’ נתן החליט לנסוע לעיירת ברסלב הסמוכה, בכדי לראות מיהו הצדיק הגדול שכולם שחים ומדברים אודותיו, כשראהו לראשונה, ר’ נתן מיד נקשר לר’ נחמן מברסלב, והפך לתלמידו הקרוב ביותר, וליווה אותו עד יום פטירתו של ר’ נחמן מברסלב בעיר אומן ב-1810.

 

וכך מסופר בעניין התקרבותו של רבי נתן לרבי נחמן:

בין המתנגדים בעיר נמירוב, היו כאלה שטעמו את טעם החסידות, ובשיחותיהם בבית המדרש פרצו ויכוחים ומחלוקות בין אותם מקורבים, לבין אלו המתנגדים לחסידות. אחד מהמתנגדים לחסידות היה רבי נתן. סיפרו לרבי נתן אותות ומופתים של ר’ נחמן מברסלב ואודות עבודת ה’ העצומה שלו, אולם רבי נתן לא קיבל את סיפוריהם וביטלם במחי יד. “עבודה?” אמר להם רבי נתן, “עבודה אמיתית ראיתי אצל חמי, שארבעים שנה לא ישן על מיטה, ויומם ולילה הגה בתורת ה’. וכי אתם יודעים עבודה מהי…?”. עד שהחלו לשוחח עמו מעניין השמחה והחיוּת בעבודת ה’ שהייתה חסרה מאוד למתנגדים. בנקודת השמחה, לבו של רבי נתן חש שחסר הוא את החיות, את השמחה בעבודת ה’. לא ארכו הימים והחלו הדברים להיכנס לליבו. ותוך זמן קצר הפך רבי נתן לחסיד ברסלב נלהב.‏‏

ר’ נתן מברסלב העלה על הכתב את כל התורות והמאמרים ששמע מר’ נחמן, והדפיס את כל ספרי ר’ נחמן. בשנת 1811 הדפיס את ספר ליקוטי מוהר”ן ו”ספר המידות”. בשנים 1819 העמיד בית דפוס בביתו, ועסק בהדפסת הספרים והפצתם כל ימי חייו, ובכך הפך את ספרי ברסלב לנפוצים ביותר בין ספרי החסידות.