פניני הזוהר – מחלה גלות קורונה ומה שביניהם

1. מי הם שבעה עמודי העולם ומי הם שבעה שעליהם כתוב אומללה יולדת השבעה ומה ההבדל בין אילו לאילו?

2 מה תפקיד האם והשכינה כלפי בניה ? ומדוע גלתה אימהם?

3. מה היה החטא של יורבעם ומדוע הוא שורש הגלות של עשרת השבטים?

4. מדוע לשבת יהודה חיכו עד עשרה מלכים ואילו לישראל שבעה?

5. מדוע שלמה המלך לא נכלל בשבעה אושפזין מה היה קלקול שלו ומה הדרך לתקן?