קורונה – חזק ביותר! חובה על כל יהודי לשמוע – מה רשב"י מתחנן אלינו? | הרב עדיאל רוזנפלד


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני שליט"א

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר:
[email protected]

הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il

אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

קורונה ומשבר הקורונה פוקדים את עם ישראל בימים אלו. זהו רק סימפטום ושעון מעורר לדבר היותר עמוק ופנימי שהוא השורש לכל הצרות והייסורים שאמורים לדחוף אותנו לחיות את צד הנשמה שלנו.

הקורונה הוא לא העניין יש משהו הרבה יותר עמוק שאותו צועקים ומתחננים רשב"י, האר"י הקדוש, ר' חיים ויטאל, הבעש"ט, הגר"א, הרב קוק ובעל הסולם זכר צדיקים וקדושים לברכה.

הם רוצים להדריך אותנו ולעזור לנו ואנחנו חייבים להתעורר ולהבין את המסר המרכזי!
גם ה- קורונה תיעלם אם נקשיב להדרכה שלהם למרות שהיא לא העניין אלא רק טריגר.

בעל הסולם זצוק"ל בהקדמה לספר הזוהר מראה לנו בצורה נפלאה מהו הסוד ומהו הכלי נשק החשוב ביותר בו אנו צריכים להשתמש כדי לחיות את צד הנשמה שלנו, איך נקדם את גאולת ישראל, איך נגיע לאחדות ואהבה אמיתית בינינו!

יש בכל דבר צד של פנימיות וחיצוניות, ( גם ב- קורונה) כל דבר בעולם מורכב מפנימיות וחיצוניות, וזה יחסי, כך גם היחס בין ישראל לאומות העולם, בין אלו שלא הולכים בדרך ה' לבין אלו שכן הולכים, בין אלו שעוסקים בפנימיות התורה ובחכמת הקבלה לבין אלו שלא עוסקים בזוהר הקדוש ובפנימיות התורה וב- חכמת הקבלה.

וגם כל אחד מאיתנו מורכב מנשמה וגוף, וברגע שנצליח לחיות את צד הנשמה שלנו והוא יהיה החשוב והעיקר, הכלל, וזה על ידי לימוד של הזוהר הקדוש של חכמת הקבלה של פנימיות התורה אז נוכל לרומם ולהאדיר את צד הנשמה צד הפנימיות של כל העולם.

מה שגורם להסתלקות המשיח ועיכוב הגאולה, ומה שגורם גם ל- קורונה , הוא שלא מחשיבים ולא עוסקים בחכמת הקבלה ובזוהר הקדוש ולא משנים את התודעה של הנשמה.