יום פטירת הרב המקובל יהודה צבי ברנדוויין זצוק"ל – הקדמת תיקוני הזוהר

תיקוני הזוהר: מעלות הסולם – והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע | יום פטירת הרב מקובל יהודה צבי ברנדוויין זצוק"ל בעל מעלות הסולם על תיקוני הזוהר תלמידו הגדול של בעל הסולם.