קבלה וחסידות – מועדי ישראל האדם ומה שביניהם – ל"ג בעומר | 2