קבלה -מה בין האשליה הגשמית לדמיון והנבואה הרוחנית – אורות וכלים.

72

קבלה -מה בין האשליה הגשמית לדמיון והנבואה הרוחנית – אורות וכלים.