קבלה -מה בין האשליה הגשמית לדמיון והנבואה הרוחנית – אורות וכלים.

78

קבלה -מה בין האשליה הגשמית לדמיון והנבואה הרוחנית – אורות וכלים.