קבלה -מה בין האשליה הגשמית לדמיון והנבואה הרוחנית – אורות וכלים.

66

קבלה -מה בין האשליה הגשמית לדמיון והנבואה הרוחנית – אורות וכלים.