שירי החברים

מבוא למדור חדש

"הגיונותיי הנו מני הים רחב, בשפה פרזית להביעם בל אוכל. שלא בטובתי הנה מוכרח להיות משורר, אבל משורר חופשי. לא אוכל להיות קשור לנחושתים של המשקל והחרוז. הננו בורח מן ההפרזה פשוטה, מפני כובד שיש בה, מפני צמצומה. ולא אוכל להכניס עצמי בצמצומים אחרים, שאולי הנו יותר גדול ומעיק ממועקה של הפרזה שממנה אני בורח "-
 מיומנו של רב קוק זצ"ל.

במדור זה אנו מתכבדים ושמחים להגיש לפניכם שירים מתוך חוברת נפלאה שבה שירים שכתב חברי קהילה. בדרך כלל מנגינות מוכרות, אך מילים כתובות בצורה חדשה וראוי לרוחנו. שירים אלו נשיר בקהילתינו בשמחה ואהבה, שבבת, בחג ובעצם בכל הזדמנות שרוח מפעמת בלבנו לשיר בקול זמרה כלפי אבה שבשמים.

מדור זה יתעדכן בע"ה פעמים. בשבוע בשירים חדשים
אתם מוזמנים להגיב תמיד ואנחנו נשתדל לענות.