האר"י הקדוש: יום פטירתו – מקבץ דברי הרב במשך השנים