תלמוד עשר הספירות שו"ת: ח"א אות א-ה

תלמוד עשר הספירות חלק א' לוח השאלות והתשובות לפירוש המילות | ) אור (ח"א הסת"פ אות י"ח):
היינו כל המקובל בעולמות בבחינת "יש מיש", שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. עי' אות ב' ואות כ"ד.
ב) אור וכלי (ח"א או"פ ו'):
הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור.
ג) אור עגול (או"פ ח"א פ"א ק'):
הוא אור שאינו עושה הבחן מדרגות.
ד) אור פשוט (או"פ ח"א פ"א ל'):
הוא אור הכולל בתוכו את הכלי עד בלי להבחין בין האור לכלי.
ה) אור חכמה (או"פ ח"א פ"א נ'):
הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל

תלמוד עשר הספירות מושגים