יום פטירת הרב"ש – רבי ברוך שלום הלוי אשלג

מצגת על הרב"ש זצוק"ל