יום פטירת הרב"ש – רבי ברוך שלום הלוי אשלג

36

מצגת על הרב"ש זצוק"ל