יום פטירת הרב"ש – רבי ברוך שלום הלוי אשלג

15

מצגת על הרב"ש זצוק"ל