יום פטירת הרב"ש – מהו שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם

יום פטירת הרב"ש – מהו שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם – בליווי מוזיקה ושירה קבלית.