יארצייט בעל הסולם זצוק"ל – מקבץ דברי הרב במשך השנים