השרף הקדוש -רבי מנחם מנדל מקוצק

השרף הקדוש יארצייט הרבי מקוצק