השרף הקדוש -רבי מנחם מנדל מקוצק

15

השרף הקדוש יארצייט הרבי מקוצק