השרף הקדוש -רבי מנחם מנדל מקוצק

14

השרף הקדוש יארצייט הרבי מקוצק