קבלה – צל או נצח?

28

דברי הרב מבר המצווה של שמעון