קבלה – צל או נצח?

42

דברי הרב מבר המצווה של שמעון