קבלה – צל או נצח?

49

דברי הרב מבר המצווה של שמעון