קבלה – צל או נצח?

25

דברי הרב מבר המצווה של שמעון