דברי תורה לבית האבל – חסידות

כ"ח באדר יום פטירת סבתי מידה בת חנה דבר תורה לעלוי נשמתה מיום פטירתה

האם מותר ללמוד קבלה?