מה גורם לעצבות? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת בראשית, עמ' רי"ד-רט"ז, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה:
מה גורם לנו לעצבות וכיצד אפשר להימנע ממנה?

סיכום השיעור:

אחת מדרכי ההשגחה של הבורא על הנבראים היא שלאדם יכולה להיות תחושה של עצבות. זאת תחושה מסוכנת, אבל היא תוצאה של רע.

יש הבדל בין המושג ״רשע״, שפירושו, אדם חוטא, לבין המושג "רע", שפירושו, שופך זרעו על הארץ (כמו שמסופר על "ער" בפרשת וישב), כלומר רצון לתענוג מצד הגוף, בלי קשר לנקודה אמונית. בגלל שהתענוג לא קשור לדבר אמתי, הוא גורם לעצבות.

כך היא ההנהגה, וזה קורה לכל אחד מאיתנו. זה חוק. כך זה עובד. אל לו לאדם לומר: "לי זה לא יקרה". לא נכון להמציא תירוצים שנובעים מתוך קליפת שווא, מתוך גאווה, וצריך לעשות תשובה על חטא זה.

אדם עצוב חשוד שהוא "רע". קשה לאדם להתגבר, כי הגוף הוא חזק, ויצר הרע מושך אותנו לשם. כאשר אנו מבינים את מנגנון החוק הזה, זה יכול לעזור לנו לא ליפול לעצבות.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.